Všechno o kaktusech.

Lux, Alexander; Staník, Roman
2. dopl. a přeprac. čes. vyd. Slovart, 1993. 96 s.