Všade.

Koyš, Pavel
2. dopl. vyd. Smena, 1982. 72 s.