Votivní desky : poslední zlomky epopeje : básně (1899-1902).

Vrchlický, Jaroslav
Nakladatelské družstvo Máje, 1902. 127 s.