Volání kaňonu.

Grey, Zane
Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1930. 262 s.