Vojín Václav Pišout a spol.

Kolovrat, Jan; il. Hoffmeister, Adolf
Tiskařské podniky Richarda Vogla, 1945. 82 s.