Vojevůdcové a vojevůdcovství : [tři přednášky přednesené r. 1939 v Trinity College v Cambridge].

Wavell, Archibald Percival Wavell
[s.n.], 1941. 47 s.