Vojenská letadla. (2), Mezi dvěma světovými válkami.

Němeček, Václav
2., dopl. a přeprac. vyd. Naše vojsko, 1975. 237 s., [64] s. obr. příl