Vodohospodářský rozvoj a výstavba v ČSR : 25 let práce podniku Vodohospodářskjý rozvoj a výstavba, nositel Řádu práce - Praha 1952-1977.

1. vyd. Státní zemědělské nakladatelství, 1979. 222 s.