Vodácká a rybářská mapa Vltavy : Měřítko: 1 : 30000.

3., rozš. vyd. Kartografie, 1974. 95, [1] s.