Voda v České republice.

Blažek, Vladimír; ed. Němec, Jan; ed. Hladný, Josef
Pro Ministerstvo zemědělství vydal Consult, 2006. 253 s.