Vnitřní lékařství.

Lukl, Pavel
3., přeprac. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1965. 751 s., [14] l. obr. příl