Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu : (oblast policejní a justiční spolupráce).

Pikna, Bohumil
3., podstatně přeprac. a rozš. vyd. Linde, 2006. 479 s.
Edice: Vysokoškolská učebnice