Vlčice, diablice, čarodejnice.

Boileau, Pierre; Narcejac, Thomas
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1976. 409 s.
Edice: Zelená knižnica