Vlastnosti a zpracování třískových a vláknitých desek.

Čížek, Jan; John, Radoslav; Novák, Vladimír
1. vyd. SNTL, 1985. 351 s.