Vlastivědný sborník slezský. Část I, Přírodní popis a hodpodářské poměry. Školství. Statistika.

ed. Lhotský, Antonín
Ústřední spolek českého učitelstva ve Slezsku, 1925. 318 s.