Vlastivědný sborník Podřipsko. Č. 7.1997.

ed. Kastner, Quido Karel Bor
Výbor společnosti pro obnovení Podřipského muzea, 1990. 177 s.