Vlastivěda moravská.

Hlavinka, Karel; Noháč, Jan
Musejní spolek, 1926. 260 s.