Vlastivěda moravská.

Dvorský, František
Musejní spolek, 1916. 336 s.