Vlastivěda moravská.

Dvorský, František
Musejní spolek, 1914. 490 s.