Vizovice.

Petrů, Jaroslav
Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody v Brně, 1964. [10] s.