Vittoria Colonna : báseň Jaroslava Vrchlického (1876-1899).

Vrchlický, Jaroslav
6. vyd., s úvodem a poznámkami. nákladem J. Otty, 1913. 68 s.
Edice: Nové souborné vydání básnických spisů Jaroslava Vrchlického ; 4