Vittoria Colonna : báseň Jaroslava Vrchlického (1876-1899).

Vrchlický, Jaroslav
6. vyd., s úvodem a poznámkami. nákladem J. Otty, . 68 s.
Edice: Nové soubor. vyd. básn. spisů ; 4