Vítkovické železárny Klementa Gottwalda.

Orbis, 1958. 18 fotopohlednic