Vítězslav Nezval : literární studie.

Taufer, Jiří
2., dopl. vyd. Práce, 1976. 189 s., [32] s. obr. příl