Víťazný návrat : Román. Diel druhý.

Zábredský, Andrej
Vydanie prvé. Matica slovenská, 1947. 144-3 s.
Edice: Most ; Sv. 14