Vitaminy : nástin významu a therapeutického upotřebení vitaminů v lékařské praxi.

B. Fragner, 1939. 83, [1] s.