Visuté mosty : pády.

Preisner, Rio; il. Koblasa, Jan
Rozmluvy, 1992. 65 s.