Vírou ku štěstí.

Zavoral, Method Jan
2. vyd. Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl, 1913. 73 s.