Víno očima Jaroslava Seiferta a Ivana Svatoše.

Seifert, Jaroslav; il. Svatoš, Ivan
Vyd. 1. Aplex, 1999. 107 s.