Vínek vzpomínek.

Hiršal, Josef
Rozmluvy, 1989. 351 s.