Vilibald Mildschuh.

Drachovský, Josef
Nákladem České akademie věd a umění, 1939. 27 s.