Vilém Reichmann : Fotografie : [Ausstellungskatalog.

Reichmann, Vilém
Galerie Neumann, 1992. 58 s.