Víkend v Guatemale a iné prózy.

Asturias, Miguel Ángel
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1975. 471 s.