VIII. slet všesokolský v Praze 1926 : jeho účel, význam a organisace : podává jednatelský odbor VIII. sletu všesokolkého v Praze.

Pelikán, Jan
Nákladem Československé obce sokolské, . 31, [1] s.
Edice: Sbírka sokolských přednášek ; 15