Viera veľkých vedcov : diskusia na tému: Boh nejestvuje - veda to dokázala.

Hlinka, Anton
Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1979. 149 s.