Viera v modernom svete.

Lepp, Ignace
Slovenskí jezuiti, 1969. 207 s.