Vidím tě žít : romance ze života Filippa Brunalleschiho.

Teplá, Zora
1. vyd. E[vropský] L[iterární] K[lub], 1944. 241, [2] s.