...vidím jen to, co vím

František Lesák
Archa, . 202