Vidieť svet ušami : (20 hodín s rádiom).

Horský, Štefan
1. vyd. Osveta, 1988. 247 s.