Vidět knihu : knižní grafika Josefa Čapka = Seeing the book : the book design of Josef Čapek.

Pomajzlová, Alena; ed. Toman, Jindřich; ed. Primus, Zdenek
KANT, 2010. 324 s.
Edice: Moderní česká kniha ; 3