Vícejazyčné tezaury.

Lisá, Helena
St. knihovna ČSR-Sektor bibliogr. a inf, 1977. 110, [1] s.
Edice: Studijní materiály Sektoru bibliogr. a inf. St. knihovny ČSR v Praze ; Sv. 5