Více žen do politiky? : Samozřejmě! Ale jak?.

Fórum 50%, 2008. 48 s.