Via dolorosa : poezie Zdeňka Rotrekla, Václava Renče, Josefa Palivce.

Kratochvil, Antonín
1. vyd. v tomto nakl. Petrov, 1990. 143 s.