Větvičky : sbírka vánočních legend, pohádek a novel.

Vyd. 1. Matice cyrilometodějská, 2000. 166 s.