Větrný mlýn.

Kopta, Josef
2., rozš. vyd., v Lid. dem. 1. vyd. Lidová demokracie, 1959. 277, [3] s.
Edice: Vyšehrad