Větrník : román autoanalyticko-synthetický.

Čapek Chod, Karel Matěj
Pražská akc. tisk, 1923. 140 s.