Veselé příběhy vojína Kulihrácha.

Pašek, Mirko
Naše vojsko, 2006. 235 s.