Věrni zůstaneme : Pocta Janu Palachovi. A.D. 1969 - A.D. 1994 : Sborník ... k 25. výr. oběti Jana Palacha za národ.

Pokorný, Jiří; Zeman, Vašek; Regner, Květoslav
Společnost Jana Palacha, 1994. 70 s.