Venujem ženám.

Bárdoš, Augustín
1. vyd. Osveta, 1987. 322 s.