Věnec ducha svatého : Rozjímání a modlitby svatodušní.

Stříž, Antonín Ludvík
Druhé rozšířené vydání. Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, 1948. 101-[III] s.